">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

התאמת עדשות מגע

התאמת עדשות מגע סטנדרטיות ומיוחדות . בנוסף להתאמת העדשות הסטנדרטיות, מבוצעת בקליניקה גם התאמת עדשות מיוחדות מסוגים שונים לטיפול בקראטוקונוס והפרעות הנובעות מחוסר סדירות במבנה הקרנית בקרב צעירים ומבוגרים בהתבסס על בדיקת התאמה מקצועית ובהיעזר במיפוי קרנית.