">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

התאמת משקפיים לילדים

התהליך כולל בדיקה והתאמת משקפיים לבעיות תשבורת כגון קוצר ראייה, רוחק ראייה ואסטיגמטיזם (צילינדר), כולל מקרים מיוחדים של בעיות פזילה ובעיות עין עצלה.