">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

בדיקות ראייה לילדים

בדיקות לבעיות תפקוד ומיקוד ראייה בילדים. הבדיקות כוללות חדות ראייה, ראיה תלת מימדית, תנועות עיניים ובדיקות לאבחון פזילה ועין עצלה והטיפול בהם בדרכים שונות.