">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

התאמת משקפיים למבוגרים

בדיקה והתאמת משקפיים במצבים של בעיות תשבורת כגון קוצר ראייה, רוחק ראייה ואסטיגמטיזם (צילינדר) השכיחים מאוד באוכלוסיה בקרב צעירים ומבוגרים.