">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

פטנט להרמת עפעף

פתרון מכאני ייחודי משולב עם משקפיים להרמת העפעף. הפתרון מיועד למקרים קשים של צניחת עפעפיים הגורמים לחסימה של ציר הראיה ואינם ניתנים לטיפול כירורגי.