">

Subscribe Mas Yano

">
תפריט נגישות


  תווים מוגדלים

  תווים בגודל רגיל


  התאמה לכבדי ראייה

  התאמה לעוורי צבעים

  ניווט במקדלת


  הבלטת קישורים


  תצוגה רגילה


  © הונגש על ידי רז בניית אתרים

התאמת פריזמות

ההתאמה מיועדת למטופלים הסובלים מכפילות ראייה, תופעה הנפוצה בקרב קהל מבוגר ופוגעת בצורה משמעותית בתפקוד הראייתי . באמצעות פריזמות המותקנות על פני עדשות המשקפיים , ניתן לטפל בכפילות הראיה ולשפר באופן משמעותי את התפקוד.